Disclaimer

Als u ervoor kiest om het TeambuildingGuide-platform of collectieve inhoud te gebruiken, doet u dit vrijwillig en op eigen risico. Het TeambuildingGuide-platform en de collectieve inhoud worden geleverd “zoals ze zijn”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

U stemt ermee in dat u elke gelegenheid heeft gehad die u nodig acht om de TeambuildingGuide-services, wetten, regels of voorschriften te onderzoeken die van toepassing kunnen zijn op uw Advertenties en/of Hostservices die u ontvangt en dat u niet vertrouwt op enige verklaring van wet of feit gemaakt door TeambuildingGuide met betrekking tot een Advertentie.

Als we ervoor kiezen om identiteitsverificatie of antecedentenonderzoeken uit te voeren op een lid, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen we garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, dat dergelijke controles eerder wangedrag van een lid aan het licht zullen brengen of garanderen dat een lid zich in de toekomst niet schuldig maken aan wangedrag.

U stemt ermee in dat sommige Hostservices inherente risico’s met zich mee kunnen brengen, en door aan dergelijke services deel te nemen, kiest u ervoor deze risico’s vrijwillig te aanvaarden. Sommige Hostservices kunnen bijvoorbeeld een risico op ziekte, lichamelijk letsel, invaliditeit of overlijden met zich meebrengen, en u neemt deze risico’s vrijwillig en vrijwillig op zich door ervoor te kiezen deel te nemen aan die Hostservices. U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt voor, tijdens en na uw deelname aan een Host Service. Als u een minderjarige als extra gast meeneemt, bent u als enige verantwoordelijk voor het toezicht op die minderjarige gedurende de duur van uw Hostservice en voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in TeambuildingGuide te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en claims die op enigerlei wijze voortkomen uit enig letsel, overlijden, verlies of schade die aan die minderjarige is toegebracht tijdens de Hostservice of op enigerlei wijze verband houdt met uw Hostservice.

De voorgaande disclaimers zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. Mogelijk hebt u andere wettelijke rechten. De duur van wettelijk vereiste garanties, indien van toepassing, zal echter worden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

1. Aansprakelijkheid

TeambuildingGuide is op grond van wettelijke bepalingen aansprakelijk voor opzet en grove schuld van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of andere plaatsvervangende agenten. Hetzelfde geldt voor het aannemen van garanties of enige andere strikte aansprakelijkheid, of in geval van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid. TeambuildingGuide is aansprakelijk voor nalatige schendingen van essentiële contractuele verplichtingen door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, directeuren of andere plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn dergelijke taken van TeambuildingGuide op wiens goede nakoming u regelmatig vertrouwt en moet vertrouwen voor de goede uitvoering van het contract, maar het bedrag zal beperkt zijn tot de typisch optredende voorzienbare schade. Elke bijkomende aansprakelijkheid van TeambuildingGuide is uitgesloten.

2. Feedback

We verwelkomen en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan het TeambuildingGuide-platform (“Feedback”) te geven. U kunt feedback indienen door ons een e-mail te sturen, via het gedeelte “Contact” van het TeambuildingGuide-platform of via een ander communicatiemiddel. Alle feedback die u ons geeft, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom voor u beschouwd. Door ons feedback te geven, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om die ideeën en materialen voor elk doel te gebruiken en te publiceren, zonder vergoeding aan u.

Wijzigingen

TeambuildingGuide heeft het recht om deze disclaimer te veranderen indien nodig.

De disclaimer werd het laatst gewijzigd op 1 december 2020.

Wise Media Group
Dries 108, 9520 Sint-Lievens-Houtem
BE 0818 429 976
[email protected]

Vector curve

Nieuws, Tips & Tricks
rechtstreeks in jouw inbox?

    Inschrijven
    vector Mobile Menu TeambuildingGuide